420 212 241 284
Stavební otvor pro garážová vrata

Prostor je potřeba řádně připravit

Před samotnou montáží je nutné místo připravit. Kraje stavebního otvoru musí být rovné a začištěné s pravými úhly, s odchylkami maximálně 5 mm. Před montáží musí být dokončená podlaha, nebo nultý bod stavby.

Dejte také pozor, aby se v montážním a funkčním prostoru vrat nenacházely žádné překážky, jako jsou potrubí či regály.

Pokud se jedná o montáž automatických sekčních vrat, na stropě musí být připevněna zásuvka 230V/50 Hz/6 A, nejlépe v místě předpokládaného umístění pohonu, tzn. Na hranici zastavěné hloubky stropu.


Zaměření vrat

Podrobné informace k zaměření jsou k dispozici ke stažení v objednávkovém on-line systému.
Podrobný montážní návod je součástí balení vrat.